Lasteaed MARI kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade liikumisse alates 2006 a.
Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, kuhu kuuluvad:
Merle Laanemäe - liikumisõpetaja, tervisemeeskonna juht
Tiia Kaeramaa - direktor
Inge Toode - vanemõpetaja
Kätlin Piirak - majandusjuhataja
Eve Järviste - vanemõpetaja
Hille Müür - õpetaja abi
Rita Mikk - õpetaja
Leili  Sulg - tervishoiutöötaja
Annika Kreitsman - õppealajuhataja
Jaana Uusküla - peakokk
Piret Põldre - lapsevanem

Õppeaasta algul koostatakse tervisemeeskonna poolt tervise-edenduslikud eesmärgid ning töökava, mis hõlmavad nii tööd lastega kui ka personaliga. Iga tervisemeeskonna liige saab vähemalt 1 tegevuse, mille eest  vastutada. Läbiviidud tegevuste kohta koostatakse analüüsiv kokkuvõte. Õppeaasta lõppedes analüüsitakse kogu õppeaasta tegemisi ning kavandatakse uue õppeaasta suunad.

2010/2011 õppeaastal võitis lasteaed Tervise Arengu Instituudi konkursil Tervisesõbralik Töökoht 2010 eripreemia innovaatilise idee eest (Liikuv Tervisekast), millega kaasnes auhind 213.- eurot ning Jõgeva Maavalitsuse konkursil Jõgevamaa Tervist Edendav Asutus 2010 parima asutuse preemia 150.- eurot