MARI UUDISED                           NOVEMBER 2017         Nr 142

PIKAPÄEVARÜHM: PIHLAMARJARÜHM

Kuup.

Kella-aeg

Sündmus

Koht

Vastutaja

01.11

K

11.15

Vaarikmarjarühmas õppekäik politseijaoskonda

Põltsamaa politseijaoskond

rühmaõpetajad

 

1.-2. novembril õpetaja M. Püvi lasteaiaõpetajate eesti keele õppepäevadel „Mäng on väikese inimese töö“

Tartu

 

02.11

N

14.00

Vaarikmarjarühmas liikumistegevus spordisaalis

Põltsamaa

Felixhall

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

 

Direktor T. Kaeramaa konverentsil „Tradistsioon, innovatsioon ja õpikäsitus alushariduses“

Tallinna Ülikool

 

03.11

R

 

Õppealajuhataja A. Kreitsman Kaasaegse õpikeskkonna päeval 2017

PÜG

 

06.11

E

16.30

Maasikmarja- ja Pihlamarjarühmas ühine isadepäeva tähistamine: Isaga koos on tore!

lasteaia õueala

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

07.11

T

13.00

Vaarikmarjarühmas robootikategevus

PÜG arvutiklass

rühmaõpetajad

15.30

Lasteteatri etendus „Eile, täna ja homme,“ pilet 2.50 eurot

saal

õppealajuhataja

17.00

Kirsimarjarühmas isadepäeva tähistamine

 

saal

 

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

 

Direktor T.Kaeramaa MTÜ Väike Päike beebikooli kogemuskoolitusel

Tallinn

 

08.11

K

10.00

Vaarikmarjarühm osaleb  õpiprogrammis „Tulest targem“

Põltsamaa Pääste-komando

rühmaõpetajad

09.11

N

 

Vaarikmarjarühma eestvedamisel mardipäeva tähistamine koos mardijooksuga rühmades ning Põltsamaa Linnavalitsuses, Põltsamaa Kodus ning Põltsamaa Muuseumis

Lasteaed, Linnavalitsus

rühmaõpetajad

16.30

Pohlamarjarühmas isadepäeva tähistamine

saal

rühmaõpetajad

10.11

R

16.30

Kibuvitsamarjarühmas isadepäeva tähistamine

saal

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

13.11

E

11.00

Vaarikmarjarühmas õppekäik: Minu töökas isa!

 

Hugo- Johannese isa töökoha külastus autoremondi-töökojas

rühmaõpetajad

13.30

Infominutid

 

saal

direktor

14.00

Väärtusarenduse töögrupi koosolek: H. Schu, A. Kiens, E. Pung, H. Miller, I. Toode, E. Järviste, T. Kaerama, A. Kreitsman, J. Karu ja K. Kits

saal

õppealajuhataja

14.11

T

13.00

Vaarikmarjarühmas robootikategevus

PÜG arvutiklass

rühmaõpetajad

17.00

Vaarikmarjarühmas isadepäeva tähistamine

saal

rühmaõpetajad

15.11

K

 

Maasikmarjarühmas aktiivõpe ehedas ettevõtluskeskkonnas

 

Tallinn

AS Kalev

rühmaõpetajad

16.11

N

14.00

Vaarikmarjarühmas liikumistegevus spordisaalis

Põltsamaa

Felixhall

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

 

Õppealajuhataja A.Kreitsman Innove jätkukoolitusel „Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimise meistriklass“

Tartu

 

17.11

R

 

Vaarikmarjarühma meeskond: õpetajad E. Kulp, E. Järviste ja õpetajaabi K. Puusepp konverentsil „Terve elu kompass“

Tallinn

 

20.11

E

11.00

Vaarikmarjarühmas õppekäik „Vanaaja asjad“

Põltsamaa muuseum

rühmaõpetajad

13.30

Infominutid

saal

direktor

13.45

Pedagoogiline nõupidamine

21.11

T

9.30

Maasikmarjarühmas kogemusõpe: Põltsamaa jõgi hilissügisel

Põltsamaa linn

rühmaõpetajad

13.00

Vaarikmarjarühmas robootikategevus

PÜG arvutiklass

rühmaõpetajad

16.30-17.30

Pohlamarjarühmas mänguõhtu koos vanematega

rühm

rühmaõpetaja

 

 

Eetikakonverentsil „Kuulata ja kõnelda ehk dialoogilisest kommunikatsioonist haridusasutuses“ osalevad E. Pung, I. Toode, H. Schu, T. Kaeramaa ja A. Kreitsman

Tartu

 

22.11

K

 

Kadripäeva muusikategevused rühmades:

Kirsimarjarühmas kell 9.00

Pihla- ja Maasikmarjaühmas kell 9.30

Pohla- ja Vaarikmarjarühmas kell 10.00

saal

muusikaõpetaja

17.00

Vaarikmarjarühmas lastevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

16.30-17.30

Pohlamarjarühmas mänguõhtu koos vanematega

rühm

rühmaõpetaja

16.30-17.30

Kirsimarjarühmas mänguõhtu koos vanematega

rühm

rühmaõpetaja

 Tervishoiutöötaja L. Sulg  praktikajuhendajate tänuüritusel Tartu Tervishoiu Kõrgkool

23.11

N

14.00

Vaarikmarjarühmas liikumistegevus spordisaalis

Põltsamaa

Felixhall

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

16.30-17.30

Kirsimarjarühmas mänguõhtu koos vanematega

rühm

rühmaõpetaja

 

Direktor T. Kaeramaa ja õppealajuhataja A. Kreitsman Haridus- ja Teadusministeeriumi infopäeval alusharidusjuhtidele seoses järelvalve teostamisega õppeasutustes

Jõgeva

A. Kreitsman

24.11

R

9.30

Vaarikmarja- ja Pohlamarjarühmas ühine kadripäeva tähistamine;  Maasikmarja- ja Pihlamarjarühmas ühine kadripäeva tähistamine

 

rühmaõpetajad

Liikumisõp. M. Laanemäe, vanemõp. E. Järviste, õpetajad E. Kulp ja K. Kärt Eesti Lasteaednike Liidu konverentsil "Uuenenud õpikäsitus - kellele? miks? kuidas?"

Tallinn 

27.11

E

13.30

Infominutid

saal

direktor

13.45

Sisekoolitus

28.11

T

11.15

Vaarikmarjarühmas raamatukogu külastus : Eesti kirjanikud

Lasteraamatu-kogu

rühmaõpetajad

13.00

Vaarikmarjarühmas robootikategevus

PÜG arvutiklass

rühmaõpetajad

 

Direktor T. Kaeramaa ja õppealajuhataja A. Kreitsman Jõgevamaa Rajaleidja Keskuse  teemapäeval: Meie koos- laste heaks, laste nimel!

 

Jõgeva

 

29.11

K

17.00- 18.30

KOOLITUSÕHTU LASTEVANEMATELE:

 

„Lugemisoskuste toetamine ja arendamine koolieelses eas“

Peale koolitust Kirjastus Koolibri raamatute müük ja tutvustus

 

Lugemis-nõustaja Jelena Sepp

õppealajuhataja

30.11

N